ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า,รับเหมาระบบไฟฟ้า,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,วงจรตู้ mdb,ตู้ mbd,ตู้ control,ตู้ control
 
ประหยัดพลังงาน
(Energy Saving)
 
งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า ด้วยเครื่องเทอร์มอล สแกน (หาจุดร้อน จุดต่อที่มีปัญหา และอุปกรณ์ ที่มีความร้อนเกินปกติ) เพื่อป้องกันการเกิดการ ลัดวงจร ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
 
 
ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า,รับเหมาระบบไฟฟ้า,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,วงจรตู้ mdb,ตู้ mbd,ตู้ control,ตู้ control
 
ไฟฟ้ากำลัง
(Electrical Power)
 
ระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation) ตรวจเช็ค ACB (Function Test) และ CAP. BANK (ACB (Function Test)
 
 
ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า,รับเหมาระบบไฟฟ้า,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,วงจรตู้ mdb,ตู้ mbd,ตู้ control,ตู้ control
 
ไฟฟ้าควบคุม
(Electrical cabinet)
 
บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี หรือประจำ เดือนพร้อมใบรับรองการตรวจสอบ ซ่อม/แก้ไข การ์ดควบคุมในระบบ , อินเวอร์เตอร์ , บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า,รับเหมาระบบไฟฟ้า,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,วงจรตู้ mdb,ตู้ mbd,ตู้ control,ตู้ control
 
ทีมงานมีประสบการณ์
(Professional service)
 
ทางบริษัทฯได้ให้คำปรึกษาวิเคราะห์และเสนอ แนวทางการลดใช้พลังงานในองค์กรโดยรับ ประกันผลการประหยัดอื่นๆ อีกมาก
มายด้วย ทีมงานที่มีประสิทธิ์ภาพ
 
 
 
 
 
WELCOME TO PROMT
 
บริษัท พร้อม โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับงาน ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกล ระบบ PLC ระบบ SCADA ในโรงงานอุตสาหกรรม ทางบริษัทฯได้ให้คำปรึกษาวิเคราะห์และ เสนอแนวทางการลดใช้พลังงานในองค์กร โดยรับประกันผลการ ประหยัดอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิ์ภาพ
Project Reference   View All Project
ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า,รับเหมาระบบไฟฟ้า,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,วงจรตู้ mdb,ตู้ mbd,ตู้ control,ตู้ control   ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า,รับเหมาระบบไฟฟ้า,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,วงจรตู้ mdb,ตู้ mbd,ตู้ control,ตู้ control   ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า,รับเหมาระบบไฟฟ้า,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,วงจรตู้ mdb,ตู้ mbd,ตู้ control,ตู้ control   ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า,รับเหมาระบบไฟฟ้า,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,วงจรตู้ mdb,ตู้ mbd,ตู้ control,ตู้ control
 
Google+
ระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบระบบไฟฟ้า,รับเหมาระบบไฟฟ้า,รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า,รับเหมาไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน,ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม,การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง,ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า,ตู้คอนโทรลไฟฟ้า,อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน,ติดตั้งระบบไฟฟ้า,วงจรตู้ mdb,ตู้ mbd,ตู้ control,ตู้ control